Prijzen

De Woontransitie Hackathon is georganiseerd in twee opeenvolgende rondes.

In Ronde 1 – op 10 en 11 mei 2017 – wordt gestreden om een plek in Ronde 2 – op 23 juni 2017. Woningcorporatie Stadlander stelt vier woningen beschikbaar om een prototype uit te voeren van de beste concepten. De bedoeling is dat dit in de tweede helft van 2017 plaats vindt. De winnaars kunnen dus binnen een aantal maanden hun idee werkelijkheid zien worden!

Ronde 1

In Ronde 1 staan de beste ideeën centraal en ligt er minder nadruk op de directe uitvoerbaarheid. Dat betekent dus ook dat teams die niet direct in staat zijn om een concept zelf te realiseren (bijvoorbeeld omdat ze geen bedrijf hebben of nog geen contacten met leveranciers van onderdelen) in deze Ronde toch een goede kans hebben om te winnen. Als het concept maar baanbrekend is!

De prijzen in Ronde 1 zijn daarop gebaseerd. Het belangrijkste dat je kunt winnen is doorgang naar de volgende (en laatste) ronde. Eén team wint de Publieksprijs. De Publieksprijs wordt toegekend aan het team dat de meeste stemmen van de aanwezigen (exclusief jury en organisatie) ontvangt. Naast een plek in de tweede ronde, inclusief begeleiding daar naartoe, en daarmee de kans om het concept te realiseren, wint het team met de Publieksprijs een workshop naar keuze bij SPARK en een bijzonder diner voor het hele team!

De jury wijst daarnaast vier teams aan voor de Juryprijs. Deze vier teams winnen een plek in Ronde 2 en begeleiding in aanloop daar naartoe.

Tot slot is er het mogelijk dat er nog een team in de tweede ronde plaats neemt en dit is het team dat de Wildcard ontvangt. Een team kan de Wildcard ontvangen op voordracht van de aanwezige experts en na goedkeuring door de jury. Het team wordt op eenzelfde manier als de overige winnende teams begeleid tussen de twee rondes.

Alle winnaars van Ronde 1 ontvangen dus begeleiding. Deze begeleiding zal per team verschillen, afhankelijk van de behoefte en situatie. Dit is nader vast te stellen na Ronde 1.

Onderdeel van de begeleiding tussen Ronde 1 en Ronde 2 zal in elk geval zijn:

 • Koppeling aan één of meerdere experts om de stap van concept naar realiseerbaar concept te helpen zetten. Deze experts zullen tijdens de weken tussen Ronde 1 en 2 met regelmaat tijd maken om de teams verder te helpen.
 • De organisatie zal, afhankelijk van de situatie en noodzaak, na Ronde 1 de teams die doorgaan koppelen aan een partij die het concept daadwerkelijk in uitvoering kan brengen.

Ronde 2

Woningcorporatie Stadlander stelt vier woningen met bijbehorend budget beschikbaar om de winnende teams van Ronde 2 in staat te stellen hun concept in de praktijk te testen. Deze woningen bevinden zich in de buurt van Bergen op Zoom.

De te winnen Hoofdprijs is een praktijktoets die bestaat uit:

 1. Het renoveren van de woning naar Nul op de Meter volgens het NOM Keur en bij een exploitatie van 25 jaar.
 2. Het bouwen en plaatsen van de aanbouw.
 3. Het plaatsen van een slaapkamer in de aanbouw.
 4. Het plaatsen van een keuken in de aanbouw.
 5. Het plaatsen van een badkamer op de plek van de oude keuken.

De Hackathon focust op de aanbouw. Daarmee onderscheiden de teams zich dan ook. Wel wordt tegelijkertijd rekening gehouden met hoe wordt voorgesteld de overige punten aan te pakken. Tussen ronde 1 en 2 wordt erin voorzien dat er voldoende kennis over Nul op de Meter en NOM Keur bij de teams aanwezig is, voor zover dit met de beschikbare middelen te bereiken is.

Het voor de praktijktoets beschikbare budget is maximaal € 90.000 per woning, inclusief btw en alle bijkomende kosten, waarbij zicht moet zijn op prijsverlaging naar € 70.000 bij eventuele vervolgopdrachten. Afhankelijk van de kwaliteit van de concepten, kan de jury besluiten om:

 • Geen enkel team de Hoofdprijs te laten winnen.
 • Eén team de Hoofdprijs te laten winnen: alle vier de woningen gaan naar hetzelfde team.
 • Twee teams de Hoofdprijs te laten winnen: elk team krijgt twee woningen.
 • Drie teams de Hoofdprijs te laten winnen: elk team krijgt één woning.
 • Vier teams de Hoofdprijs te laten winnen: elk team krijgt één woning.

Onderdeel van de te winnen praktijktoets is een groot evaluatiemoment. Alle winnaars gaan akkoord met het met elkaar en – wat betreft niet direct concurrentiegevoelige aspecten ook in bredere zin – delen van kennis over wat ze van de praktijktoets hebben geleerd.

Stadlander is van plan om nog meer woningen op dezelfde manier te renoveren. Een succesvolle praktijktoets kan daarom tot meer opdrachten leiden. Hierop is geen garantie.