Ronde 1

Jury in Ronde 1 op 10 en 11 mei

Wim van den Bergh
Voorzitter
Woningcorporatie Stadlander

Wim van den Bergh is programmaleider Innovatie bij Stadlander. Vanuit die rol is hij al vanaf het eerste moment betrokken bij de Nul op de Meter beweging. In 2015 initieerde hij de renovatie van de eerste NOM + Langer Thuis woningen, waarbij de woningen werden voorzien van een aanbouw die gelijkvloers wonen mogelijk maakt. Tevens is Wim een van de initiators van de Woontransitie Hackathon.

Marnette Vroegop
Industrieel Ontwerpen & Gebruikers
Innoma

Marnette Vroegop is procesmanager en aanjager van innovatieve duurzaamheidsprojecten in de bouw. Ze was als conceptontwikkelaar bij Woonwaard verantwoordelijk voor de NOM-renovaties in Heerhugowaard, een van de eerste geslaagde NOM-projecten. Met als achtergrond Industrieel Ontwerpen (TU Delft) is zij steeds op zoek naar hoe het wèl kan. Haar speciale aandacht gaat uit naar het proces met bewoners en de samenwerking tussen bouwer en corporatie.

Faas Moonen
Constructief Ontwerpen
Technische Universiteit Eindhoven

Faas Moonen is universitair hoofddocent op de afdeling Structural Design van de Faculteit Bouwkunde. Hij heeft ervaring en kennis op het gebied van integraal ontwerpen, (funderings)constructies en diverse materiaaleigenschappen. Verder is hij een van de drijvende krachten achter de Bouwkundewinkel. Deze winkel zorgt ervoor dat praktijkproblemen en -wensen door bouwkundestudenten kunnen worden opgelost en ontworpen als onderdeel van hun studie, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Duurzame Trekkershut.

Steven Hofenk
Zorg & Financiering
De Friesland Zorgverzekeraar

Steven Hofenk is lid van de raad van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar. Hij heeft expertise op het gebied van financieringsvraagstukken in relatie tot zorg. Zijn organisatie was o.a. partner bij het Fijn Wonen experiment, een Nul op de Meter renovatie in combinatie met het plaatsen van een zorgunit aan de woning. Met de projectpartners is vervolgens over dit experiment een MKBA-studie verricht, die nieuwe financieringsmogelijkheden voor Langer Thuis wonen verkend. Preventief investeren in levensloopbestendigheid is een van de oplossingen die aan bod kwam.

Maarten Hommelberg
Innovatie
Vereniging De Brede Stroomversnelling

Maarten Hommelberg is manager Innovatie bij de Stroomversnelling en tevens relatiemanager voor de toeleverende industrie. Samen met zijn team én de leden werkt hij aan de nieuwe generaties Nul op de Meter oplossingen. Ontwikkeling van diverse NOM-componenten (bijv. een aanbouw) is hierbij een belangrijke focus. Voordat hij zich in ging spannen voor de Stroomversnelling was hij werkzaam bij BAM, waar hij o.a. betrokken was bij de ontwikkeling van het Nul op de Meter concept van dit bedrijf. De thema’s innovatie en Nul op de Meter zijn voor hem dus zeer vertrouwd.