Ronde 2

Jury in Ronde 2 op 23 juni

Wim van den Bergh
Voorzitter
Woningcorporatie Stadlander

Wim van den Bergh is programmaleider Innovatie bij Stadlander. Vanuit die rol is hij al vanaf het eerste moment betrokken bij de Nul op de Meter beweging. In 2015 initieerde hij de renovatie van de eerste NOM + Langer Thuis woningen, waarbij de woningen werden voorzien van een aanbouw die gelijkvloers wonen mogelijk maakt. Tevens is Wim een van de initiators van de Woontransitie Hackathon.

Bas Sievers
Afnemer
Woningcorporatie Wonen Limburg

Bas Sievers is Directeur Wonen & Vastgoed bij Wonen Limburg. Hij is binnen zijn organisatie betrokken geweest bij meerdere Nul op de Meter projecten. Wonen Limburg is namelijk één van de zes corporatie die meedoen aan de Stroomversnelling Huur deal. Vanuit deze samenwerking heeft de corporatie in Melick een eerste pilot gedaan met vier woningen die naar Nul op de Meter zijn gerenoveerd én tegelijk werden uitgebreid met een aanbouw.

Jeroen Duvergé
Afnemer
Woningcorporatie Elkien

Jeroen Duvergé is Strategisch Innovatiemanager bij Elkien. Hij is een conceptueel denker en heeft ruime ervaring in ‘Consultative Selling’, Marketing en het matchen van vraag en aanbod. Elkien streeft ernaar om 80% van de woningvoorraad “Soarchklear” (levensloopbestendig) te maken voor 2030. Vanuit deze doelstelling hebben ze o.a. mee gedaan aan het Fijn Wonen experiment in Gorredijk; een Nul op de Meter renovatie in combinatie met het plaatsen van een zorgunit aan de woning.

Paul Born
Innovatie
Vereniging De Brede Stroomversnelling

Paul Born is sinds begin 2017 lid van het dagelijks bestuur van de Stroomversnelling, met als hoofdtaak de interne organisatie te managen. Paul Born was eerder werkzaam bij BAM, zowel in de utiliteitsbouw als de woningbouw. Daarna werkte hij bij het Brabantse bouwbedrijf Hurks, als lid van de raad van bestuur. Uitgangspunt voor hem is de klant of de consument achter de klant. Innovaties moeten volgens hem vernieuwende resultaten opleveren vanuit een bestaand businessmodel, maar er moet ook ruimte zijn om het lef te tonen daarbuiten te treden.

Niels Sijpheer
Bouwfysica
EnergyGO

Niels Sijpheer is medeoprichter & partner van EnergyGo, waar hij zich bezig houdt met het faciliteren van de transitie naar een flexibel en zelfvoorzienend energiesysteem. Hij heeft veel ervaring met het adviseren over en het toetsen van de installatietechnische en bouwfysische aspecten van energiezuinige en Nul op de Meter woningbouw.